W dniu 14 listopada 2006 odbyło się szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury na temat: "PROGRAM KULTURA (2007-2013)".
Przeczytaj więcej

W dniach 11-12 grudnia 2006 RCIE zorganizowało szkolenie dla uczniów i nauczycieli na temat: "Mobilność i przedsiębiorczość młodzieży".
Przeczytaj więcej

W dniach 22-23 listopada 2006 RCIE zorganizowało szkolenie dla bibliotekarzy na temat: "Fundusze unijne dla bibliotek na lata 2007-2013 oraz dobre praktyki w informacji europejskiej".
Przeczytaj więcej

19.12.2006 Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się VI Śląskie Forum Klubów Europejskich dla młodzieży i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich. Była to całodniowa impreza w trakcie której odbyły się 2 finały konkursów Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza. Poziom gimnazjalny objął swym patronatem prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, natomiast poziom ponadgimnazjalny prof. Genowefa Grabowska - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Nagrodami w konkursie były wyjazdy do Brukseli.
Celem Forum było spotkanie animatorów ruchu europejskiego w środowisku szkolnym, a szczególnie wymiana doświadczeń i koordynacja działań w zakresie edukacji europejskiej. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum była "Młodzież w Unii Europejskiej". Dlatego w czasie Zjadu przedstawione były doświadczenia uczestników programów edukacyjnych i młodzieżowych UE, m.in. Bartosza Szaleńca- uczestnika programu Leonardo da Vinci oraz Izabeli Piątkowskiej, która odbyła Wolontariat Europejski we Francji.
W forum wzięło udział około 170 osób z całego województwa. Zjazd został zorganizowany przy współudziale Europe Direct Katowice oraz Zespołu Szkól Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
Przeczytaj więcej

Od 6.10 do 18.12 odbyło się 7 spotkań otwartych skierowanych do mieszkańców regionu. Tematyka spotkań była następująca:

"Możliwość zatrudnienia w Unii Europejskiej - ze szczególnym uwzględnieniem sieci EURES", przeprowadzone w dniach 6.11.2006 r., 27.11.2006r., 18.12.2006r.
"Jak działa Unia Europejska?", przeprowadzone w dniach 13.11.2006 r., 4.12.2006r.
"Jak stworzyć europejskie CV", przeprowadzone w dniach 20.11.2006 r., 11.12.2006r

01.08.2006 Dla uczczenia 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, przypadającej 25 marca 2007 roku, instytucje Unii Europejskiej ogłosiły konkurs dla tegorocznych absolwentów i studentów akademii sztuk pięknych i dziedzin pokrewnych na okolicznościowe logo, które będzie używane przez wszystkie unijne instytucje w działaniach związanych z tą rocznicą. Współorganizatorem konkursu jest Parlament Europejski.
Przeczytaj więcej

26.07.2006 oraz 28.06.2006 odbyły się wykłady skierowane do osób zainteresowanych pracą w Unii Europejskiej. Temat spotkań był następujący: "Twoje możliwości na europejskim rynku pracy".

19.07.2006 oraz 21.07.2006 miały miejsce spotkania ogólne na temat: "Twoje prawa konsumenta w Unii Europejskiej".

30.06.2006 W siedzibie RCIE odbyło się spotkanie pod hasłem "Przyszłość Unii Europejskiej". Spotkanie miało formułę dyskusyjną.

26.06.2006 oraz 28.06.2006 w siedzibie RCIE odbyły się wykłady na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, skierowane do mieszkańców regionu. Spotkania poprowadził konsultant RCIE Andrzej Majewski.

23.06.2006 w siedzibie RCIE w Katowicach, odbyło się spotkanie informacyjne pod hasłem "Polityka regionalna Unii Europejskiej". Udział w spotkaniu wzięło10 osób - zainteresowani tą problematyką mieszkańcy województwa śląskiego.

03.06.2006 RCIE w Katowicach od czerwca 2005 do końca maja 2006 brało udział w programie NASZA UNIA.
Przeczytaj więcej

W kwietniu, maju i czerwcu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przeprowadziło szereg lekcji europejskich o tematyce integracyjnej. Najczęściej preferowane przez nauczycieli tematy to:
"Kultura europejska", "Ja jako młody Europejczyk", "Przyszłość Unii Europejskiej", "Prawa człowieka w Unii Europejskiej".
Wśród najmłodszych uczestników lekcji największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z bibułą "Wartości Unii Europejskiej" rozwijające umiejętności współpracy i podkreślające znaczenie integracji dla wszystkich obywateli Unii w każdym wieku.
Wszystkie lekcje prowadzone były przez naszych konsultantów. Odbywały się one zarówno w siedzibie RCIE jak i w szkołach oraz bibliotekach naszego regionu.


1.06.2006 Konsultant Andrzej Majewski przeprowadził wykład zatytułowany "Europejska polityka regionalna" w ramach szkolenia dla nauczycieli zorganizowanego przez Wydawnictwa Szkolne PWN.

29.05.2006 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt: "Mieszkam w Europie". Jego celem jest m.in. zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej.
Przeczytaj więcej

23.05.2006 . Śląski Finał "Spring Day in Europe" w Katowicach zorganizowany przez Europe Direct Katowice wspólnie z Czytelnią Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Śląskiej. Finał stanowił uroczyste podsumowanie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski, zaangażowane w projekt Komisji Europejskiej "Spring Day in Europe". Najbardziej oczekiwanym punktem dnia było ogłoszenie wyników dwóch konkursów: "Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż" z realizacji przedsięwzięć w ramach "Spring Day in Europe", w którym nagrodą główną był wyjazd do Brukseli, jak również konkursu "Zaprojektuj strój dla polskiego Syriusza" skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

20.05.2006 Konsultant Andrzej Majewski wziął udział w "Pikniku Europejskim" zorganizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Myszkowie. W ramach "Pikniku" przedstawiciel RCIE uczestniczył w forum dyskusyjnym dotyczącym polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, jak również moderował debatę z młodzieżą powiatu na temat "Polityka młodzieżowa i edukacyjna UE".

10.05.2006 Adriana Witkowska konsultantka RCIE brała udział w obradach jury trzeciej edycji turnieju wiedzy o Unii Europejskiej "Polska w strukturze Unii Europejskiej 2- letni okres członkostwa"
Turniej adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ogrodzieniec. Na dwóch poziomach trudności (poziom podstawówek i gimnazjum) wzięło udział 60 uczestników.

27.04.2006 . W siedzibie RCIE odbyły się wykłady prowadzone przez konsultanta Bartosza Szaleńca dla młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców z całego województwa śląskiego pt. "Młodzież w Unii Europejskiej - studiowanie i praca".

25.04.2006 W siedzibie RCIE Katowice odbyły się obrady Komisji Wojewódzkiej, która oceniała prace nadesłane na Konkurs "Moja szkoła w Unii Europejskiej". W skład Komisji weszli m.in. Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski oraz Śląski Kurat Oświaty Jerzy Zawarczyński.
Przeczytaj więcej zdjęcia

24.04.2006 . Konsultantka RCIE Adriana Witkowska wygłosiła w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach prelekcję na temat współczesnego zagrożenia terroryzmem - "Terroryzm międzynarodowy. Unia Europejska w procesie zwalczania zjawiska".

20.04.2006 . RCIE Kielce zaprasza do udziału w Drugim Unijnym Długodystansowym Rajdzie Pieszych po Górach Świętokrzyskich
Przeczytaj więcej

11.04.2006 . RCIE Katowice organizuje cykl spotkań dla kobiet. Spotkanie na temat "Kobieta na rynku pracy w Unii Europejskiej - prawa i szanse" odbyło się 11 kwietnia 2006 r. Prelegentką i gościem spotkania była Eurodeputowana Małgorzata Handzlik"
Przeczytaj więcej

05.04.2006 . Konsultant Bartosz Szaleniec przygotował pytania testowe i uczestniczył w pracach jury w "Gminnym konkursie wiedzy o UE" zorganizowanym i przeprowadzonym przez Gimnazjum nr 5 w Czerwionce - Leszczynach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych .

29.03.2006
. W Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Śląskiej RCIE zorganizowało stoisko informacyjno-konsultacyjne w ramach spotkania dotyczącego "Strategii Lizbońskiej", przy którym konsultanci udzielali odpowiedzi w kwestiach związanych z działalnością UE.

29.03.2006 . W siedzibie RCIE odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do osób bezrobotnych - "Jak poszukiwać pracy w UE" - przybliżające problematykę prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prawa pracy na terenie Unii Europejskiej.

27.03.2006 . Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przeprowadziło w Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Śląskiej w Katowicach "Spotkanie dla kobiet z Genowefą Grabowską - Posłem do Parlamentu Europejskiego". Spotkanie to odbywało się w ramach szerszego cyklu spotkań "Europa piękniejszej części ludzkości", które miały na celu integrację środowisk kobiecych, a także podkreślenie roli kobiet w społeczeństwie Polski.

24.03.2006 RCIE dysponuje nowymi broszurami i folderami na temat Unii Europejskiej.
Przeczytaj więcej

15.03.2006 odbył się "III Powiatowy Konkurs o Unii Europejskiej". Pytania konkursowe w wersji prezentacji komputerowej zostały przygotowane przez Katarzynę Michałek, która również poprowadziła konkurs. W zmaganiach wzięło udział 21 uczniów z gimnazjów z powiatu Imielin.

10.03.2006 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej objęło patronat nad kolejną edycją Ogólnopolskiego Konkursu Negocjacji Dyplomatycznych o Indeks na Politologię "Małe Diploma Bis".
Przeczytaj więcej

7 - 9.03.2006 RCIE Katowice oraz Europe Direct Katowice zorganizowało dla uczniów i nauczycieli województwa śląskiego Europejski Salon Edukacyjny w ramach ósmej edycji Ogólnopolskich Targów EDUKACJA 2006, odbywających się w katowickim Spodku, które odwiedziło ponad 19 000 uczniów i nauczycieli regionu.
szczegółowe informacje: sprawozdanie z Salonu , harmonogram , zdjęcia

24.02.2006 oraz 28.02.2006 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zorganizowało stoiska informacyjno - konsultacyjne podczas seminariów szkoleniowych dla mikro - przedsiębiorców z województwa śląskiego. Seminaria te zostały zorganizowane przez Centrum EURO INFO przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

27.02.2006 Mieszkańcy naszego województwa uczestniczyli w panelu spotkań organizowanych w siedzibie RCIE, dotyczących wykorzystania środków unijnych przez osoby bezrobotne. Konsultanci Andrzej Majewski oraz Bartosz Szaleniec przeprowadzili wykłady o następującej tematyce:
"Jak założyć firmę przy pomocy środków unijnych"
"Pomoc z funduszy unijnych skierowana do osób bezrobotnych"
zobacz więcej

13.02.2006 Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni mieszkańcy województwa śląskiego wzięli udział w spotkaniu otwartym, prowadzonym przez konsultantkę Katarzynę Michałek w siedzibie RCIE. Spotkanie to nosiło tytuł "Jak pozyskać pieniądze na działalność lokalnych organizacji pozarządowych z funduszy unijnych?"

24.01.2006 Konsultant Bartosz Szaleniec brał udział w pracach jury konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Europa w oczach młodzieży". Konkurs skierowany był do młodzieży ze Szkolnych Klubów Europejskich z terenu Katowic.

18.01.2006 Podczas seminarium skierowanego do kobiet: "Strategia lizbońska a równouprawnienie kobiet i mężczyzn" w Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Śląskiej, konsultantka Katarzyna Michałek odpowiadała przy stoisku informacyjno-konsultacyjnym na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

17.01.2005 Polski Związek Emerytów, Rencistów - koło w Czeladzi zorganizował spotkanie na którym Bartosz Szaleniec wypowiadał się na temat Unii Europejskiej, w szczególności doświadczeń pierwszego roku członkostwa Polski w UE. Kilkadziesiąt osób wysłuchało ciekawego i interesującego wykładu. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach cyklu "O Europie przy herbatce" .

04.01.2005 W siedzibie RCIE Katowice konsultant Andrzej Majewski poprowadził bardzo ciekawą kampanię informacyjną "Nasza Unia" dla mediów lokalnych, gdzie kampanii słuchali przedstawiciele tychże mediów.

30.12.2005 W siedzibie RCIE Katowice odbyło się spotkanie otwarte "Jak założyć działalność gospodarczą ze środków unijnych" .

22.12.2005 W siedzibie RCIE Katowice odbyło się spotkanie na temat działalności gospodarczej i prawa pracy , skierowane do osób bezrobotnych z województwa śląskiego.

21.12.2005 RCIE Katowice zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji samorządowych nt. "Audyt i kontrola zewnętrzna oraz wewnętrzna w ramach projektów realizowanych ze ZPORR". W ramach całodniowego szkolenia przeprowadzono również konsultacje nt. przyszłości Europy oraz Traktatu Konstytucyjnego UE.
Szczegółowe informacje: zaproszenie i harmonogram

20.12.2005 Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się V Śląskie Forum Klubów Europejskich dla młodzieży i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich. Była to całodniowa impreza w trakcie której odbyły się finały konkursów europejskich (m.in. o Nagrodę Syriusza, plastycznego o Laur Europejski oraz Konkursu Europejskiego dla wszystkich uczestników Zjazdu), liczne wykłady, prelekcje zaproszonych gości (m.in. pani prof. Genowefy Grabowskiej- eurodeputowanej do Parlamentu Europejskiego, pani Małgorzaty Handzlik- eurodeputowanej do Parlamentu Europejskiego, pani Renaty Łukiańczuk- z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ) oraz warsztaty dla nauczycieli. W trakcie forum odbyły się również występy artystyczne: muzyczne i teatralne. W forum wzięło udział około 320 osób z całego województwa. Forum zostało zorganizowane przy współudziale Europe Direct Katowice oraz IV Liceum Ogólnokształcącego z Sosnowca.
Szczegółowe informacje: harmonogram Zaproszenie do udziału

07.12.2005 W Rudzie Śląskiej w Śląskim Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "CEZAR" RCIE Katowice przeprowadziło prezentację działalności RCIE Katowice podczas Seminarium "Na zdrowie Europa" . W ramach seminarium przygotowano również stoisko informacyjno-konsultacyjne przy którym konsultant Bartosz Szaleniec odpowiadał na pytania dotyczące Unii oraz o działalności RCIE Katowice.

05.12.2005 RCIE Katowice zorganizowało szkolenie dla przedsiębiorców sektora małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorców dotyczące opracowywania studium wykonalności, biznesplanu oraz wniosku do działania 2.3. SPO WKP oraz 3.4. ZPORR, normy ISO, oznakowanie CE. Odbyły się również konsultacje w zakresie Traktatu Konstytucyjnego UE, norm środowiskowych, funkcjonowania MSP na jednolitym rynku europejskim. Szkolenie zostało zorganizowane w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Szczegółowe informacje: harmonogram

10.12.2005 W Sosnowcu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica odbyły się Eliminacje do Turnieju Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza. W eliminacjach wzięło udział 115 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- członków Szkolnych Klubów Europejskich za województwa śląskiego. Spośród uczestników wyłoniono po 6 drużyn w kategorii gimnzjalnej i ponadgimnazjalnej, które 20.12.2005 roku wzięły udział w finale konkursu rozegranym podczas V Śląskiego Forum Szkolnych Klubów Europejskich.

W terminach 28-29.11 oraz 30.11-01.12.2005 W Katowicach w centrum RCIE odbyły się po raz kolejny szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego nt. "Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - nowe możliwości dla szkół i młodzieży" .
zobacz:

28-30.11.2005 RCIE przeprowadziło szkolenie dla przedstawicieli punktów Europe Direct "Dobre praktyki w zakresie prowadzenia otwartego punktu informacji europejskiej". Transfer doświadczeń z sieci RCIE do sieci Europe Direct. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach trzeciej części projektu "Udział sieci RCIE w europejskich systemach komunikowania" .

29.11.2005 Konsultant Andrzej Majewski przeprowadził w siedzibie RCIE spotkanie otwarte na temat możliwości założenia działalności gospodarczej ze środków unijnych.

28.11.2005 W siedzibie RCIE Katowice odbyło się spotkanie otwarte na temat " Pomoc z funduszy unijnych adresowana do osób bezrobotnych" , prowadzone przez konsultanta Bartosz Szaleńca.

Również 24.11.2005 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną w Katowicach zainteresowani studenci tejże uczelni wysłuchali wykładu prowadzonego przez Andrzeja Majewskiego nt. "Rynek pracy Unii Europejskiej, instytucje rynku pracy Unii Europejskiej, mobilność zawodowa" .

24.11.2005 W czasie konferencji pt. "Dyplomacja społeczna, a przemiany społeczno-polityczne w Europie" organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez Stowarzyszenie Centrum Młodych Dyplomatów odbyło się spotkanie otwarte nt. działalności sieci informacyjnych o UE, które poprowadził konsultant RCIE Bartosz Szaleniec. W czasie konferencji pt. "Dyplomacja społeczna, a przemiany społeczno-polityczne w Europie" organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez Stowarzyszenie Centrum Młodych Dyplomatów odbyło się spotkanie otwarte nt. działalności sieci informacyjnych o UE, które poprowadził konsultant RCIE Bartosz Szaleniec.

15.11.2005 Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach blisko 350 osób odwiedziło stoisko informacyjno-konsultacyjne RCIE podczas Dni Edukacji Prawniczej, organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

31.10.2005 W RCIE konsultant Andrzej Majewski przeprowadził wykład na temat "Jak założyć firmę ze środków unijnych" .

28.10.2005 W siedzibie RCIE odbył się wykład prowadzony przez Bartosza Szaleńca nt. "Pomoc unijna dla osób bezrobotnych" . Osoby, które przybyły na ten wykład, z pewnością nie żałowały, gdyż dowiedziały się o szansach pomocy i perspektywach na przyszłość jaką może dać osobom bezrobotnym Unia Europejska.

17-19.10.2005 RCIE Katowice przeprowadziło projekt "Udział sieci RCIE w europejskich mechanizmach komunikowania" , którego celem było wypracowanie form współpracy pomiędzy Komisją Europejską a siecią RCIE w Polsce oraz transfer dobrych praktyk z sieci RCIE do nowopowstałych punktów informacji europejskiej Europe Direct. Projekt zakładał trzy części. Część pierwsza odbyła się w dniach 17-19.10.2005 w Cieszynie, a stanowiło ją spotkanie szkoleniowo-warsztatowe ośrodków RCIE. Wzięli w nim udział przedstawiciele punktów RCIE z całej Polski.

24-27.09.2005 W Katowicach w centrum RCIE odbyły się 2 szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego zorganizowane przez RCIE nt. "Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - nowe możliwości dla szkół i młodzieży" . Oba szkolenia trwały po dwa dni i zostały przeprowadzone w formie warsztatów dla grupy 25 nauczycieli.
Szczegółowe informacje: zaproszenie do udziału , harmonogram
zobacz:

21.10.2005 oraz 28.10.2005 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowały cykl debat najpierw w Gliwicach a następnie w Katowicach o przyszłości Unii Europejskiej-problematyka Traktatu Konstytucyjnego UE, przyszłości WPZiB, problematyka instytucji oraz kompetencji Unii Europejskiej. Debaty prowadzone były przez Andrzeja Majewskiego.

W dniach 5-10.11.2005 miał miejsce wyjazd szkoleniowo-studyjny przedstawicieli RCIE do Brukseli i Antwerpii , była to druga część projektu "Udział sieci RCIE w europejskich mechanizmach komunikowania" . Dzięki wizycie w Brukseli nastąpiło nawiązanie wzmocnionej wieloaspektowej współpracy we wzajemnym transferze informacji oraz dobrych praktyk z delegacją Komisji Europejskiej. Przedstawiciele RCIE odwiedzili także punkt informacyjny Europe Direct w Antwerpii.

21.09.2005 W Chorzowie podczas Konferencji Metodycznej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Kultury oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach RCIE Katowice przygotowało stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych działalnością instytucji kulturalnych w Unii Europejskiej. Konsultanci odpowiadali na pytania dotyczące polityki kulturalnej UE oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych na projekty z zakresu kultury.
zobacz:

17.09.2005 Stowarzyszenie "POLARIS" zorganizowało w Planetarium i Obserwatorium im. Kopernika w Chorzowie I Ogólnopolski Kongres Organizacji Astronomicznych. W ramach konferencji konsultantka Katarzyna Michałek przeprowadziła wykład pt. "Przegląd środków finansowych z Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych" . RCIE zorganizowało także stoisko informacyjno-konsultacyjne na którym zostały zgromadzone bogate zbiory broszur o funduszach unijnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

30.08.2005 RCIE zorganizowało kolejne już spotkanie dla osób chcących założyć firmę przy pomocy środków unijnych. Po raz kolejny spotkanie poprowadził konsultant RCIE Katowice Andrzej Majewski. Osoby mające pomysł na firmę a nie mające środków na założenie jej, były główną grupą docelową spotkania.

28.08.2005 W Mszanie/Połomii odbyły się Dożynki Wojewódzkie, gdzie dyżur eksperta ds. rolnictwa na stoisku informacyjno-promocyjnym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pełnił konsultant RCIE Katowice Andrzej Majewski.

21.08.2005 Podczas Śląskiego Festiwalu Szantowego "Szanty z sercem" w Tychach blisko 7 tys. osób miało możliwość odwiedzenia stoiska promocyjnego na którym Katarzyna Michałek i Andrzej Majewski udzielali informacji zainteresowanym osobom o pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz o nowych możliwościach jakie uzyskali Polacy.
zobacz:

07.08.2005 W Pszczynie podczas Wakacyjnego Festynu Country konsultanci RCIE Katarzyna Michałek i Andrzej Majewski informowali przybyłe na festyn osoby przy swoim stoisku informacyjno - promocyjno - konsultacyjnym o doświadczeniach pierwszego roku członkostwa Polski w Unii oraz o politykach i traktatach Unii Europejskiej.
zobacz:

26.07.2005 konsultant Andrzej Majewski przeprowadził kolejne spotkanie w ramach cieszącego się niezmierną popularnością cyklu spotkań otwartych "Nasza Unia" , poświęconych pozyskiwaniu funduszy unijnych. Temat spotkania był następujący: "Jak założyć firmę ze środków unijnych" w dniu 29.07.2005

28.07.2005 w Rudzie Śląskiej odbyło się pierwsze seminarium w ramach ogólnopolskiego cyklu "Na zdrowie Europa" , organizowane przez Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu CEZAR. RCIE zorganizowało stoisko informacyjno-konsultacyjne podczas tego szkolenia oraz planuje podobną współpracę podczas seminarium wieńczącego cały cykl w dniu 7 grudnia w Katowicach.

26.07.2005 konsultant Bartosz Szaleniec przeprowadził kolejne spotkanie w ramach cieszącego się niezmierną popularnością cyklu spotkań otwartych "Nasza Unia" , poświęconych pozyskiwaniu funduszy unijnych. Temat spotkania był następujący: "Pomoc z funduszy unijnych adresowana do osób bezrobotnych".

30.06.2005 zorganizowano całodniowe szkolenie dla samorządów na temat "Wdrażanie funduszy unijnych - perspektywy i szanse" .
Szczegółowe informacje

16.06.2005 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zorganizowało stoisko informacyjne NT polityki edukacyjnej UE w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach podczas uroczystości rozdania nagród w XIV Edycji Europejskiego Konkursu "Europa w szkole" .

13.06.2005 - 28.06.2005 Konsultanci RCIE przeprowadzili cykl 11 spotkań otwartych "Krok do funduszy" , poświęconych tematyce pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Spotkania zostały przygotowane przez RCIE wraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Celem spotkań było ukazanie istniejących możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez różne grupy społeczne oraz przez osoby indywidualne. Dlatego adresatami byli wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje: harmonogram

W dniach 2-3.06.2005 oraz 8-9.06.2005 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach odbyły się szkolenia dla nauczycieli Pt. "Co warto wiedzieć o Traktacie Konstytucyjnym i programach edukacyjnych Unii Europejskiej?"
Szczegółowe informacje: harmonogram oraz zaproszenie .

Spotkania otwarte
W maju oraz czerwcu konsultanci RCIE przeprowadzili szereg spotkań otwartych na następujące tematy :
- "Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy" w dniach 05.05.2005, 09.05.2005, 23.05.2005, 25.05.2005, 01.06.2005 oraz 10.06.2005
- "Instytucje Unii Europejskiej" w dniu 12.05.2005
- "Kwestia zatrudnienia i rynek pracy w Unii Europejskiej" w dniach 16.05.2005, 06.06.2005
- "Programy edukacyjne UE" w dniu 31.05.2005
Spotkania adresowane były do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje: harmonogram

30.05.2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się warsztaty prowadzone przez specjalistów Ministerstwa Kultury poświęcone tworzeniu projektów w ramach programu europejskiego Kultura 2000 , współorganizowane przez RCIE Katowice. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli instytucji kulturalnych z województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje: harmonogram oraz zaproszenie .

20.05.2005 W trakcie Turnieju Bank Pocztowy Cup 2005 pt . "Z rakietą w Europie" konsultantka Katarzyna Michałek przeprowadziła wykład dla młodzieży - uczestników turnieju na temat "Szanse młodzieży w UE", a następnie konkurs o tematyce Unii Europejskiej.

09.05.2005 Konsultantka RCIE Katarzyna Michałek przeprowadziła wykład na temat "Edukacja i rynek pracy w UE" w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach podczas Dnia Europejskiego w GWSH.
Konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zorganizowali także stoisko informacyjno-konsultacyjne w trakcie imprezy.

06.05.2005 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zorganizowało stoisko informacyjno - konsultacyjne w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka.

07.05.2005 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie podczas Pikniku Europejskiego "Pierwszy rok w UE" .
zobacz:

01.05.2005 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zorganizowało stoisko promocyjne podczas imprezy plenerowej "Europejskie Granie" w Zabrzu.

22.04.2005 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach podsumowano III edycję Konkursu "Moja Szkoła w Unii Europejskiej" .
Szczegółowe informacjeArchiwum aktualności