Szkolenie dla Samorządu -
"Audyt i kontrola projektów finansowanych z funduszy unijnych".

21 GRUDNIA 2005 r. w godzinach 9.00 - 16.00
Aula nr 4, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 11b

ORGANIZATOR : *Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
*Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
PRELEGENCI: * Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szanowni Państwo ,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu obejmującym tematykę audytu i kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych. Odbędzie się ono 21 grudnia 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ul. Bankowa 11b w Katowicach. Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą realizowaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Szkolenie jest adresowane do instytucji samorządu terytorialnego . Proponujemy, aby w szkoleniu wzięły udział osoby z Państwa Instytucji, odpowiedzialne za wdrażanie funduszy unijnych lub pokrewnie zajmujące się tą tematyką.

Celem warsztatów jest dobre przygotowanie do kontroli lub audytu projektów wdrażanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Pragniemy opisać procedury nadzoru, sprawozdawczość projektów, charakter audytu wewnętrznego i zewnętrznego, a także system monitoringu i raportowania o nieprawidłowościach.

W trakcie szkolenia chcielibyśmy zapoznać uczestników z uwarunkowaniami formalnymi sprawozdań, z zasadami i wymogami audytowania, wreszcie z najczęstszymi błędami, pojawiającymi się w składanych raportach - a więc z szeroko pojętymi zagadnieniami teorii i praktyki w tej materii.

Poszczególne panele poprowadzą specjaliści Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - osoby bezpośrednio zajmujące się kontrolą i nadzorem wdrażania projektów, posiadające ekspercką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funduszy unijnych skierowanych dla społeczności samorządu terytorialnego.

Mamy nadzieję, że przekazane Państwu informacje pozwolą ustrzec się wielu nieprawidłowości i problemów podczas wdrażania oraz rozliczania projektów.Z wyrazami szacunku,
Alicja Syguła
Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach

pliki do pobrania : karta zgłoszeniowa agenda szkolenia

Agenda szkolenia:
9:00-9:15 Rejestracja uczestników
9:15-10:20 Unijne i krajowe wymagania dotyczące kontroli i audytu
10.20-10.30 Przerwa
10.30-11:40 Audyt zewnętrzny projektów - założenia i podstawy prawne, wymogi wobec audytorów zewnętrznych
11.40-12.00 Przerwa na poczęstunek
12.00-13.20 Audyt wewnętrzny jako narzędzie usprawniające system zarządzania i kontroli w ramach funduszy strukturalnych
13.20-13.30 Przerwa
13.30-14.50 Kontrola projektów - założenia i podstawy prawne, rola-zadania-funkcje, realizacja kontroli, sprawozdawczość, podstawowe problemy związane z kontrolą
14:50-15:00 Przerwa
15:00-16:00 System monitoringu i raportowania o nieprawidłowościach - założenia i podstawy prawne, zaangażowane podmioty, procedury, rodzaje nieprawidłowości.