Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat: "Programy edukacyjne i młodzieżowe UE- nowe możliwości dla szkół i młodzieży".

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach przy ulicy Kościuszki 6 w kilku terminach (prosimy o wybranie jednego z poniższych terminów):

  • 24-25 października 2005
  • 26-27 października 2005
  • 28-29 listopada 2005
  • 30 listopada-1 grudnia 2005
  • 5-6 grudnia 2005
  • 7-8 grudnia 2005

Szkolenie poświęcone będzie praktycznym oraz teoretycznym aspektom programu Socrates Comenius, programu Młodzież oraz akcji e-Twinning w ramach programu e-Learning. Pragniemy zapoznać Państwa z praktyczną stroną pisania wniosków do Programu Socrates Comenius, Programu Młodzież oraz uczestnictwem w akcji e-Twinning. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu wystawionym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nauczycieli prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 17 października (na październikowe terminy szkolenia) lub do 18 listopada (na pozostałe terminy szkolenia) do godziny 12.00 na załączonej karcie zgłoszeniowej nadesłanej pocztą lub faksem na adres:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel./fax: 0 (prefix) 32 209 17 01 lub 209 16 90

Osobom mieszkającym w dalszej odległości od Katowic proponujemy bezpłatny nocleg. W przypadku takiej potrzeby prosimy o zaznaczenie tego na karcie zgłoszeniowej.

Z uwagi na duże zainteresowanie przedmiotowym szkoleniem oraz naszym dążeniem do pełnego wykorzystania finansowanych miejsc, prosimy o szybkie odsyłanie kart zgłoszeniowych. Liczba miejsc jest limitowana. Każda szkoła może zgłosić najwyżej 2 nauczycieli . Decydować będzie kolejność nadsyłanych ankiet.

 

Z poważaniem,


Katarzyna Michałek

Koordynator projektu
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach

Udział w warsztatach jest bezpłatny! Koszty podróży pokrywa szkoła delegująca!

pliki do pobrania: karta zgłoszenia , program szkolenia