Szkolenia


Szkolenie dla instytucji i organizacji sektora kultury
"PROGRAM KULTURA (2007-2013)".

14 LISTOPADA 2006
Sala szkoleniowa w PPH Inter-Prodryn, Katowice ul. Moniuszki 7 (6 piętro)

ORGANIZATOR :
*Punkt Kontaktowy Do Spraw Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
*Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach


rekrutacja zakończona

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach obejmujących tematykę europejskiego Programu KULTURA (2007-2013).

Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą realizowaną przez Punkt Kontaktowy Do Spraw Kultury (Cultural Contact Point) przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Program Kultura 2000 jest adresowany do instytucji i organizacji sektora publicznego i pozarządowego (posiadających osobowość prawną) działających w sferze kultury. Mogą w nim uczestniczyć m.in. stowarzyszenia, fundacje, muzea, biblioteki, teatry, filharmonie, galerie, domy kultury, samorządy, uczelnie, wydawnictwa.

Celem warsztatów jest przedstawienie drogi projektu w programie i jego realizacji. Poprzez to spotkanie chcielibyśmy Państwa, jako osoby zaangażowane w działalność kulturalną w Polsce, zachęcić do starania się o fundusze Unii Europejskiej. Częścią szkolenia będzie instruktaż poświęcony zasadom wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach programu Kultura na lata 2007-2013.

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje wzbudzą Państwa zainteresowanie możliwościami, które dają programy unijne, a w efekcie doprowadzą do powstania wielu nowatorskich i twórczych projektów, które wzbudzą uznanie Komisji Europejskiej.

Zapraszając do aktywnego uczestnictwa w warsztatach życzymy Państwu, aby uzyskane granty nie tylko umożliwiły realizację poszczególnych projektów, ale by były szansą na wszechstronny rozwój oraz włączenie się w proces tworzenia wspólnej Europy.

Z wyrazami szacunku,
Monika Czerska
Joanna Sanetra- Szeląga
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Alicja Syguła
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
pliki do pobrania: karta zgłoszeniowa program szkolenia