Szkolenia i konferencje

Szkolenie dla nauczycieli: Szkoła w regionie - region w Europie

Szkolenie dla instytucji i organizacji sektora kultury " PROGRAM KULTURA (2007-2013) "

Bezpłatne szkolenie dla pracowników bibliotek " Fundusze unijne dla bibliotek na lata 2007-2013 oraz dobre praktyki w informacji europejskiej "