Konkurs "Wszystkiego najlepszego UE"Dla uczczenia 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, przypadającej 25 marca 2007 roku, instytucje Unii Europejskiej ogłosiły konkurs dla tegorocznych absolwentów i studentów akademii sztuk pięknych i dziedzin pokrewnych na okolicznościowe logo , które będzie używane przez wszystkie unijne instytucje w działaniach związanych z tą rocznicą. Współorganizatorem konkursu jest Parlament Europejski.

Termin nadsyłania propozycji mija 30 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie informacje o konkursie, w tym szczegółowy regulamin po polsku, można znaleźć na stronie internetowej: www.logo-competition.eu

Pytania dotyczące konkursu należy wysyłać na adres info@logo-competition.eu

Z regulaminu:
...Logo i slogan muszą wyrażać ogólnie ideę współpracy europejskiej i przyszłości UE w szczególności (...) Do konkursu mogą przystąpić studenci akademii sztuk pięknych, projektowania graficznego i komunikacyjnego, komunikacji wizualnej, projektowania medialnego, czy też dziedzin pokrewnych. Mogą także przystąpić osoby będące zawodowymi projektantami, które w 2006 r. ukończyły uniwersytet lub inną wyższą uczelnię (...) Nagrodą za najlepszy projekt logo jest 6 000 €, drugą nagrodą jest 4000 €, a trzecią 2000 €. Autorzy trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni na ceremonię rozdania nagród w Brukseli...