Szkolne Kluby Europejskie


"VI Śląskie Forum Klubów Europejskich"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
w Katowicach

40-049 Katowice
ul. Kościuszki 6
tel./fax. 0-32 209 17 01, 209 16 90

mail: centrum@viribus.alpha.pl
www.rcie.katowice.pl
Zespół Szkół Technicznych
w Dąbrowie Gorniczej


41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 12
tel. 032 262 29 01

mail: zstdg@pro.onet.pl
www.republika.pl/zst_dg


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół
Opiekunowie Szkolnych Klubów Europejskich w gimnazjach i szkołach średnich


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej serdecznie zapraszają członków klubu europejskiego z Państwa szkoły - Opiekuna i dwóch przedstawicieli klubu - do wzięcia udziału w  VI Śląskim Forum Klubów Europejskich, które odbędzie się 19 grudnia 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o godzinie 9.00.

Celem Forum jest spotkanie animatorów ruchu europejskiego w środowisku szkolnym, a szczególnie wymiana doświadczeń i koordynacja działań w zakresie edukacji europejskiej. Organizatorzy przewidują obecność na Forum znanych osobistości zajmujących się tematyką europejską.

Jednym z głównych punktów programu spotkania młodzieży będą konkursy przewidziane dla reprezentantów Szkolnych Klubów Europejskich. Uczestnicy rywalizować będą w VI Turnieju Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza, na dwóch poziomach - gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

Poziom gimnazjalny VI Turnieju Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza objął swoim patronatem Premier, prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Na zwycięski zespół poziomu gimnazjalnego czeka niezwykle atrakcyjna nagorda - wycieczka do Parlamentu Europejskiego, ufundowana przez Premiera prof. Jerzego Buzka.

Poziom ponadgimnazjalny VI Turnieju Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza objęła swoim patronatem prof. Genowefa Grabowska - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Na zwycięski zespół poziomu ponadgimnazjalnego czeka niezywkle atrakcyjna nagroda - wycieczka do Brukseli ufundowna przez prof. Grenowefę Grabowską.

Już dzisiaj chcemy zaprosić Klub Europejski działający w Państwa szkole do uczestnictwa w Turnieju, jak i samym Forum, w ramach którego dla wszystkich uczestników przewidziany jest konkurs niespodzianka "Pytanie Syriusza".

Eliminacje do turnieju odbędą się 4 grudnia 2006. w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Królowej Jadwigi 12.

pliki do pobrania:
* wyniki eliminacji VI Turnieju o nagrodę Syriusza
* klucz VI turnieju SKE - poziom gimnazjalny
* klucz VI turnieju SKE - poziom ponadgimnazjalny

Zasady udziału w turnieju:

  1. Turniej odbywa się w dwóch grupach wiekowych: gimnazja i szkoły średnie.
  2. Ekipa biorąca udział w turnieju liczy 2 osoby, które wspólnie rozwiązują test.
  3. Eliminacje odbędą się 4 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Dabrowie Górniczej, przy ul. Królowej Jadwigi 12.
  4. Forma eliminacji - pisemny test wyboru z krótkimi odpowiedziami - 60 min. Testy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą różniły się poziomem trudności.
  5. Zakres tematyczny eliminacji: wiedza z zakresu Unii Europejskiej i procesu integracji Polski z UE.
  6. Zgłoszenia do turnieju (według załączonego formularza) przyjmujemy do godz. 16.00 dnia 30 listopada br.: faxem: 0-32 209 16 90, pocztą elektroniczną na adres: centrum@viribus.alpha.pl lub pocztą - na adres: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice. Wyniki eliminacji zostaną przekazane szkołom do 12 grudnia 2006 r.
  7. Finał Turnieju Śląskich Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza, z udziałem 5 najlepszych ekip szkół gimnazjalnych i 5 najlepszych ekip szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się 19 grudnia 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Ul. Bankowa 11b - podczas VI Śląskiego Forum Klubów Europejskich . W finale ekipy będą musiały wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu tematyki Unii Europejskiej i procesu integracji Polski z UE oraz pomysłowością i zaangażowaniem.
Z poważaniem,

mgr Alicja Syguła
Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
w Katowicach

mgr inż. Małgorzata Łukaszewska
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Dąbrowie Górniczej


plik do pobrania
: karta zgłoszeniowa

Legenda:

ZST - Zespół Szkół Technicznych

KZK GOP 2 i 3 - przystanek autobusowy- Dąbrowa Górnicza Centrum

KZK GOP 4 i 5 - przystanek autobusowy- Dąbrowa Górnicza Aleja Róż