Szkolenia
Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat:

"Szkoła w regionie- region w Europie"

Inicjatorem szkolenia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a realizatorem w województwie śląskim Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli WOSu oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką polityki regionalnej UE i funduszami strukturalnymi. Seminaria szkoleniowe będą prowadzone dla grup 25 osobowych. Seminarium składa się z 2 dni szkoleń tradycyjnych oraz szkolenia przez Internet.

W trakcie szkoleń tradycyjnych nauczyciele otrzymają praktyczną wiedzę na temat:

- korzystania z funduszy unijnych skierowanych do sektora edukacyjnego (w szczególności działanie 3.6 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
- korzystania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
- gotowych scenariuszy zajęć o polityce regionalnej oraz projektach w ramach funduszy strukturalnych
- informacje o konkursach w ramach projektu.

W ramach szkolenia przez Internet nauczyciele nauczą się opracowywać wniosek do działania 3.6 w ramach PO KL, w którym będą mogli pozyskać fundusze na projekty szkolne. Wniosek zostanie sprawdzony przez kompetentnych trenerów i będzie uogólnionym szablonem do wykorzystania przy autentycznych konkursach dla szkół, bowiem przewidziana pula dofinansowania dostępna dla szkół w latach 2007-2013 wynosić będzie 700 mln EURO.

Narzędziem realizacji seminariów będzie internetowa witryna szkoleniowa - www.szkolawregionie.pl zawierająca informacje na temat polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, będąc jednocześnie forum wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz narzędziem do realizacji konkursów. Ponadto w ramach seminariów nauczyciele otrzymają pakiet edukacyjny, w którym znajdą się m.in. opracowane scenariusze lekcji, informacje dotyczące konstruowania i zarządzania projektem, bibliografia, wykaz pomocnych stron internetowych oraz prezentacja programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Każdy nauczyciel otrzyma certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 209 16 90.

Więcej informacji można uzyskać także na Targach Książki na stoisku Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach (stoisko nr 1) w katowickim Spodku w dniach 6-7-8 marca 2007 oraz codziennie w biurze Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Proponowane terminy szkoleń tradycyjnych:

Termin I
26.03.2007 i 14.05.2007

Termin II
29.03.2007 i 15.05.2007

Termin III
30.03.2007 i 16.05.2007

Termin IV
02.04.2007 i 17.05.2007
Termin V
03.04.2007 i 23.05.2007

Termin VI
12.04.2007 i 24.05.2007

Termin VII
13.04.2007 i 25.05.2007

Karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony. Zgłoszenie należy przesłać na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs I- Projekt

(konkurs dla grup uczniów pracujących pod kierunkiem nauczyciela)

Ideą konkursu jest przygotowanie przez 10 osobową grupę pod kierunkiem nauczyciela projektu realizacji określonego przedsięwzięcia, będącego realnym zapotrzebowaniem w środowisku jego realizatorów, który mógłby być współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych. I nagrodą w konkursie będzie wyjazd zwycięskiej grupy wraz z nauczycielem na wizytę studyjna do jednego z krajów UE.

Konkurs II- Mapa

(obraz zmian jakie zaszły w moim otoczeniu, związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych)

Ideą konkursu jest dostrzeżenie przez młodzież zmian zachodzących w jej bezpośrednim otoczeniu na skutek wykorzystania funduszy strukturalnych. Prace w formie map z zaznaczonymi w regionie zmianami, powstałymi na skutek wykorzystania środków unijnych oceni komisja konkursowa i przyzna atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Konkurs III - Konkurs dla nauczycieli

(scenariusze lekcji z zakresu polityki regionalnej)

Zasady konkursu przewidują przygotowanie przez nauczycieli biorących udział w projekcie, rozwiązań ujętych w jednym scenariuszu lekcji WOS (45 min.) na temat wiedzy o polityce regionalnej i funduszach strukturalnych. Dwie pierwsze nagrody w postaci sprzętu elektronicznego przyzna komisja konkursowa.

Regulaminy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie www.szkolawregionie.pl


Plik do pobrania: formularz zgłoszeniowy