Szkolenia


Szkolenia i konferencje

Szkolenie dla nauczycieli - Fundusze unijne dla oświaty

Szkolenie dla instytucji i organizacji sektora kultury "PROGRAM KULTURA (2007-2013)"

Szkolenie dla nauczycieli: Szkoła w regionie - region w Europie