Rajd


Drugi Unijny Długodystansowy Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich w II rocznicę wstąpienia Polski
w struktury Unii Europejskiej
1 - 3 maja 2006.


Klub Turystów Pieszych "Przygoda", przy aktywnym wsparciu wielu przyjaznych instytucji, po raz kolejny pragnie zaprosić w Góry Świętokrzyskie wszystkich, dla których przemierzanie turystycznych szlaków jest sposobem na ciekawe spędzenie czasu.

Nazwa rajdu i jego termin nie jest przypadkowy.
Pragniemy, aby kolejne rocznice wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej związać z imprezą, która byłaby przykładem dobrej zabawy, zdrowego współzawodnictwa i aktywnego wypoczynku.

Oferujemy przede wszystkim niezapomniane wrażenia widokowe. Trasa rajdu prowadzi bowiem najdłuższym i najpiękniejszym szlakiem Gór Świętokrzyskich (czerwonym szlakiem im. Edmunda Massalskiego).

Zgodnie z sugestią części środowiska turystów pieszych, program rajdu w tym roku poszerzamy o prawie ekstremalną próbę pokonania trasy rajdu w ciągu 24 godzin.
Od uczestników oczekujemy wielu uśmiechów i dobrej kondycji marszowej.
O resztę zadbają organizatorzy.

Do zobaczenia na trasie rajdu!


REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. W rajdzie biorą udział zgłoszone wcześniej czteroosobowe drużyny (tylko osoby pełnoletnie), które będą współzawodniczyły podczas przemarszu znakowanym, czerwonym szlakiem turystycznym im. Edmunda Massalskiego.

2. Istnieje możliwość, po uzgodnieniu z organizatorami, startu indywidualnego, ale bez udziału we współzawodnictwie i wyróżnieniach przewidzianych dla drużyn.

3. W rajdzie weźmie udział, jako gość honorowy, drużyna jednego z krajów - członków Unii Europejskiej.

4. Trasa rajdu wymaga dużej sprawności marszowej i przygotowania do pokonania
w ciągu 2 dni, w określonym limicie czasu, szlaku turystycznego o długości 100 km.

5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

6. Uczestniczące w rajdzie drużyny będą oceniane wg oddzielnie opracowanej punktacji dotyczącej min. pokonania trasy w limicie czasu, konkursów sprawnościowo-zręcznościowych oraz wiedzy o Unii Europejskiej i Regionie Świętokrzyskim.

7. Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 50,- zł od osoby, przyjmowane będą w Biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29, najpóźniej do 5 kwietnia 2006 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

8. Organizatorzy zapewniają w ramach wpisowego 3 noclegi turystyczne, 1 ciepły posiłek każdego dnia rajdu oraz pamiątkowe medale i dyplomy.

9. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych o wyższym standardzie zakwaterowania (także dla osób towarzyszących), po uzgodnieniu z organizatorami.

10. Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się 3 maja 2006 roku o godzinie 9.00. Po uroczystości zakończenia chętni mogą wziąć udział w wycieczce autokarowej na Święty Krzyż.

Oprócz Rajdu Unijnego odbędzie się

SUPERMARATON NA DYSTANSIE 100 KM
O TYTUŁ I STATUETKĘ "TWARDZIEL ŚWIĘTOKRZYSKI"


1. Trasa: start w Kuźniakach 1 maja 2006 roku o godzinie 20.00, meta w Gołoszycach do godziny 20.00 2 maja 2006 roku.

2. Dla zainteresowanych przemarsz w godzinach nocnych z przewodnikiem.

3. Uczestnicy, którzy przejdą minimum 50 kilometrów, ale nie osiągną mety, otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale rajdu.

4. Uczestnicy, którzy 75-tego kilometra maratonu (Trzcianka) nie osiągną do godziny 16.00, będą wycofani z trasy.

5. Uczestnicy, którzy osiągną metę w Gołoszycach będą dowiezieni do miejsca zakwaterowania.

6. W supermaratonie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA
KOMANDOR RAJDU - RYSZARD ŁOPIAN

Tel. (041) 361 94 47, 0 604 946 327

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na oficjalnej stronie internetowej rajdu:
www.rajdunijny01.republika.pl
e-mail : rajd.unijny@op.pl

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!