Publikacje i materiały promocyjne ośrodka


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

dysponuje bezpłatnymi materiałami informacyjnymi, traktującymi o tematyce unijnej, a w tym:

 • Publikacjami zwartymi (raporty, sprawozdania)
 • Publikacjami elektronicznymi w formie płyt CD
 • Folderami
 • Broszurami
 • Ulotkami
 • Plakatami
 • Pocztówkami
 • Mapami

Wyżej wspomniane materiały podnoszą problemy związane z:

 • Ogólnymi informacjami na temat historii oraz funkcjonowania poszczególnych struktur UE
 • Polityką regionalną UE i jej instrumentami finansowymi - Funduszami Europejskimi
 • Polityką rolną UE i polityką w zakresie rybołówstwa
 • Unią gospodarczo - walutową - zagadnieniami związanymi z budżetem UE oraz walutą EURO
 • Polityką zatrudnienia
 • Polityką społeczną
 • Polityką ochrony środowiska
 • Polityką oświatową, kulturalną oraz naukową UE
 • Prawem UE

Nadmieniamy, iż ilość materiałów informacyjnych jest ograniczona. Prosimy zatem uprzejmie o kontakt, przed Państwa przyjazdem do siedziby biura, z pracownikami RCIE, w celu ustalenia Państwa indywidualnego zapotrzebowania na określone publikacje.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z materiałów informacyjnych dostępnych w naszej siedzibie!