Przewodnik tematyczny


 • Negocjacje akcesyjne - historia

 • Proces integracji europejskiej rozpoczął się w Polsce wraz z upadkiem reżimu komunistycznego. Ważnym jego etapem, decydującym o kształcie i stylu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, są negocjacje członkowskie, zwane także akcesyjnymi...
  Dokument spakowany programem ZIP - 20kB
 • NEGOCJACJE AKCESYJNE- strona techniczna

 • autor: Adam Lipiński
  Z chwilą wejścia naszego kraju do Wspólnot otworzą się dla nas rynki, uniwersytety, przedsiębiorstwa, urzędy. Polacy staną się równoprawnymi obywatelami Unii, uczestniczącymi w swobodnym przepływie kapitału, osób, towaru i usług.
  Przygotowanie do akcesji jest zadaniem nie tylko dla rządu i samorządu, jest to wyzwanie dla każdego z nas...
  Dokument spakowany programem ZIP - 30kB
 • Glosariusz Negocjatora

 • Opracowanie powstało na podstawie publikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt. "Glosariusz Negocjatora". Publikacja ta dostępna jest również na stronach internetowych Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  Zobacz
 • 10 lekcji o Europie

 • autor: Pascal Fontaine Profesor; Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu
  Idea europejska długo pozostawała zamknięta w kręgu filozofów i wizjonerów, zanim stała się trwałym celem polityki rządowej państw członkowskich. Perspektywa Stanów Zjednoczonych Europy, pojęcia ukutego przez Victora Hugo, była wyrazem humanistycznych i pokojowych ideałów, które zostały brutalnie zdeptane w tragicznych konfliktach rozdzierających Europę w pierwszej połowie XX wieku...
  Dokument w formacie Acrobat Reader - 500 kB
 • UE w liczbach - edycja 2000

 • W niniejszej publikacji znajdziemy szereg wykresów zrealizowanych dzięki cennej pomocy Eurostatu, Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich, na temat ludności Unii i jej państw członkowskich, poziomu życia, zatrudnienia, gospodarki, międzynarodowej roli Europy i samej Unii. Wykresy te pozwalają na porównania z resztą úwiata, głównie z najważniejszymi partnerami i rywalami Unii. Zaú ostatni rozdział dostarcza danych odnoszących się do krajów Europy Środkowej, kandydujących na członków Unii.
  Dokument w formacie Acrobat Reader - 330 kB
 • Monety i banknoty Euro

 • Dokument w formacie Acrobat Reader - 1,7 MB
 • Siedem gorących spraw

 • odpowiada: Adam Lipiński
  Cykl "Siedem gorących spraw", który ukazał się w piątkowych wydaniach Trybuny Śląskiej ma przybliżać problemy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej...
  Zobacz