Opracowania własne


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, przygotowując materiały merytoryczne na potrzeby lekcji europejskich, wykładów dla studentów, czy też ogółem - społeczności lokalnej oraz wychodząc naprzeciw szczególnemu zainteresowaniu ze strony nauczycieli, studentów, młodzieży i wszystkich tych z Państwa, którzy są żywo zainteresowani tematyką unijną, przedstawia opracowane przez konsultantów RCIE Katowice prezentacje multimedialne.

Wśród plików elektronicznych, które zamieszczamy poniżej znajdują się różnego rodzaju informacje w postaci slajdów traktujące o wszelkich zagadnieniach dotyczących między innymi: kultury europejskiej i opisu poszczególnych krajów członkowskich UE, instytucji Wspólnot i prowadzonych przez nie polityk oraz wielu innych.

Zachęcamy Państwa serdecznie do studiów nad wymienionymi poniżej zagadnieniami przy pomocy opracowanych przez nas prezentacji multimedialnych.

Dodatkowo umieszczamy poniżej scenariusze lekcji autorstwa Katarzyny Michałem oraz Anny Orlikowskiej dotyczące Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Traktat Konstytucyjny zawarty i podpisany w Rzymie 29 października 2004 przez szefów państw i rządów jest ważną umową, która w przyszłości ma regulować funkcjonowanie struktur integracyjnych w Europie. Traktat, jeżeli zostanie ratyfikowany przez wszystkich członków Unii Europejskiej, zastąpi dotychczasowe traktaty. Do czasu ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego Unia i Wspólnoty będą funkcjonować w oparciu o Traktat z Maastricht zrewidowany traktatami Amsterdamskim i Nicejskim.

Dokument spakowany programem ZIP - 647 kB