O nas


Działalność informacyjna Centrum opiera się na zapleczu naukowym i osobowym Uniwersytetu Śląskiego, doświadczeniu naukowym i szkoleniowym pracowników Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz kadrze pracowników RCIE, którzy są do dyspozycji odwiedzających.

Harmonogram pracy:
Poniedziałek - piątek w godzinach 8:30 - 16:30
Mieszkańcy województwa mogą odwiedzać Ośrodek w godzinach jego otwarcia lub kontaktować się za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

Zapraszamy do odwiedzenia Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Regulamin RCIE:

 1. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach (RCIE) jest ogólnodostępną placówką o charakterze informacyjnym.
 2. RCIE stanowi jednostkę organizacyjną Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS jako instytucji macierzystej, w związku z czym pracownicy RCIE oraz jego klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad funkcjonowania Fundacji oraz zarządzeń Zarządu.
 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje jego dyrektor mianowany przez Zarząd Fundacji.
 4. Obsługę Centrum sprawują: recepcjonistka, konsultanci oraz student-wolontariusz.
 5. Odwiedzający RCIE zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich i toreb.
 6. Dostęp do księgozbioru, sprzętu i materiałów informacyjnych oferowanych przez Centrum jest możliwy tylko w godzinach otwarcia i w obecności dyżurującego pracownika - konsultanta lub wolontariusza.
 7. Konsultant udostępnia komputer i sprawdza jego stan po użytkowaniu przez klienta.
 8. Klienci RCIE zobowiązani są do stosowania się do poleceń dyżurujących pracowników RCIE
 9. Klienci RCIE zobowiązani są do wpisywania się do książki odwiedzających Centrum.
Klientom RCIE zakazuje się:
 1. Umieszczania na terenie RCIE materiałów informacyjnych bez zgody pracownika RCIE.
 2. Wynoszenia książek i materiałów.
 3. Użytkowania własnych dyskietek bez zgody pracownika dyżurującego.
Na terenie całego RCIE obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Siedziba:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej mieści się w Katowicach przy ul.Kościuszkie 6, zajmując cały parter zabytkowej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego. Ośrodek posiada salę wykładową na ok. 30 osób, bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię, a także jest wyposażony w sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu.


czytelnia
czytelnia
sala wykładowa
broszury informacyjne