Działalność


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach od czerwca 2005 do końca maja 2006 brało udział w programie NASZA UNIA.
Był to ogólnopolski program badań, promocji i informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz 15 partnerów. Wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie były organizacjami prowadzącymi Regionalne Centra Informacji Europejskiej. Sieć RCIE działająca jako partner Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej od 1999 roku jest jedyną pozarządową, oficjalną, ogólnopolską strukturą ośrodków informacji europejskiej wspieraną przez Rząd polski. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach od samego początku czynnie uczestniczyło w realizacji tego projektu.

Głównym i podstawowym zadaniem projektu było stworzenie spójnego systemu dystrybucji profesjonalnej informacji europejskiej w skali krajowej na poziomie lokalnym poprzez "określenie potrzeb informacyjnych obywateli polskich po rozszerzeniu UE", stworzenie i przekazanie wybranym grupom docelowym precyzyjnej i praktycznej informacji o skutkach rozszerzenia.

Projekt skierowany został do środowisk lokalnych średnich i małych miast, czyli:
1. Młodzież szkół średnich, zawodowych i techników w tym młodzi rolnicy;
2. Bezrobotni i zagrożeni utratą pracy i ich reprezentanci, w tym lokalne struktury związków zawodowych;
3. Środowiska defaworyzowane społecznie, w tym środowiska nie poszukujące aktywnie informacji europejskiej - niepełnosprawni, emeryci i renciści;
4. Kobiety, w tym gospodynie domowe

W ramach projektu nasza placówka realizowała szereg działań takich jak:
- Lekcje europejskie, dla szkół z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców
- Wykłady otwarte, adresowane do grupy osób bezrobotnych z terenu naszego województwa
- Spotkania "O Europie przy herbatce" kierowane do emerytów, rencistów i inwalidów z terenu naszego województwa.
- Spotkania "Europa piękniejszej części ludzkości" z udziałem znanych w regionie kobiet, cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkanek województwa, stanowiące forum wymiany poglądów na temat wyzwań i barier jakie dzisiejsze otoczenie stawia przed przedstawicielkami płci pięknej.
- Punkty informacyjno-konsultacyjne mające za zadanie przybliżenia naszej działalności związanej z ewolucją działalności Unii Europejskiej