Fundusze strukturalne


Polska wchodzi teraz w nowy okres programowania na lata 2007-2013. W związku z tym pojawiły się nowe Programy Operacyjne Ogólnokrajowe oraz Programy Współpracy Terytorialnej.

Programy Operacyjne w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • 16 Programów Regionalnych
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 1. Europejska Współpraca Terytorialna
  • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
  • Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej
  • Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej
 2. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
  • Program Polska-Białoruś-Ukraina
  • Program Polska-Litwa-Federacja Rosyjska
 3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Przedstawione Programy Operacyjne opracowywane są w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Ostateczny zakres działań i priorytetów będzie uzależniony od przebiegu rozmów i negocjacji z Komisją Europejską. Po całkowitym zatwierdzeniu programów szczegółowe informacje zamieścimy na naszej stronie.