Archiwum aktualności


[30.06.2004] W siedzibie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pański w Katowicach odbędą się warsztaty prowadzone przez specjalistów Ministerstwa Kultury poświęcone tworzeniu projektów w ramach programu europejskiego Kultura 2000, współorganizowane przez RCIE Katowice
[28.06.2004] Konsultant RCIE poprowadzi wykład dla nauczycieli pod tytułem: "Kształcenie osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie
[21.06.2004] Konsultant RCIE poprowadził lekcję europejską dla uczniów liceum w Katowicach
[19.06.2004] Konsultant RCIE poprowadził wykład pod tytułem "Programy pomocowe dla przedsiębiorstw" dla Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy w Ogrodzieńcu
[18.06.2004] Konsultant RCIE poprowadził lekcję europejską dla uczniów gimnazjum w Jaworznie
[17.06.2004] Dyrektor RCIE uczestniczył w uroczystościach podsumowania konkursu "Europa w szkole", który odbył się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
[17.06.2004] Konsultant RCIE Katowice przeprowadził wykład dla Rady Powiatu w Wodzisławiu Śląskim pod tytułem:" Edukacja dla rynku pracy w Unii Europejskiej"
[9.06.2004] Konsultant RCIE przewodniczył jury w konkursie powiatowym w Tarnowskich Górach pod hasłem: "Miasta Europejskie"
[6.06.2004] Konsultanci RCIE Katowice współorganizowali na Katowickim Rynku EuroQuiz, organizowany przez ZSP oraz Dyrekcję Generalną ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
[3.06.2004] konsultant RCIE przeprowadzi lekcję europejską dla uczniów gimnazjum z Dąbrowy Górniczej
[2.06.2004] konsultant RCIE przeprowadzi lekcję europejską dla gimnazjum w Katowicach
[1.06.2004] konsultant RCIE weźmie udział w jury konkursu szkolnego oraz przeprowadzi prelekcję na temat Parlamentu Europejskiego w Żernicy koło Gliwic
[28.05.2004] konsultanci RCIE wezmą udział spotkaniu poświęconym prezentacji osiągnięć szkolnych klubów europejskich w Będzinie -Łagiszy
[27.05.2004] o 16.30 w siedzibie RCIE odbędzie się spotkanie otwarte na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w strukturze instytucjonalnej UE
[27.5.2004] na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się czwarta część projektu "Tydzień z Parlamentem Europejskim...", o 11.00 pracownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzi prelekcję na temat perspektyw przystąpienia Polski do strefy Euro, o godz. 12.30 odbędzie się debata z udziałem liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. ZAPRASZAMY!!!
[26.05.2004] na Uniwersytecie Śląskim odbyła się trzecia część projektu "Tydzień z Parlamentem Europejskim...", konsultanci poprowadzili trzy prelekcję o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, stażach i pracy w instytucjach UE oraz o edukacji europejskiej
[25.05.2004] konsultant RCIE poprowadził wyjazdową lekcję europejską w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej
[25.05.2004] na Akademii Ekonomicznej odbyła się druga część projektu "Tydzień z Parlamentem Europejskim...", młodzi kandydaci na deputowanych do PE debatowali o pracy w PE, a konsultant RCIE poprowadził prelekcję o perspektywach przystąpienia Polski do strefy Euro
[24.05.2004] na Akademii Ekonomicznej odbyła się pierwsza część projektu "Tydzień z Parlamentem Europejskim na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Politechnice Śląskiej w Gliwicach", konsultanci RCIE przeprowadzili trzy spotkania poświęcone funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego w strukturze instytucjonalnej UE, stażom i pracy w instytucjach UE oraz edukacji europejskiej
[21.05.2004] konsultant RCIE przeprowadził lekcję europejską dla uczniów gimnazjum z Dąbrowy Górniczej na temat instytucji UE
[21.05.2004] konsultant RCIE uczestniczył w spotkaniu szkolnych klubów europejskich z Dąbrowy Górniczej
[20.05.2004] konsultant RCIE przeprowadził prelekcję na temat możliwości dla sektora kultury w UE dla Agencji Artystycznej Art-Show w Katowicach
[20.05.2004] konsultant RCIE poprowadził warsztaty na temat edukacji i szans dla młodzieży w UE w czasie "Pikniku Europejskiego" w Gimnazjum im. R. Schumana w Myszkowie
[17.05.2004] w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach podsumowano II edycję Konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”.
[11.05.2003] W trakcie obchodów Dni Europejskich na stoisku RCIE w UM w Tarnowskich Górach przeprowadzone zostana prelekcje na temat UE
[7.05.2003] W bytomskiej Jednostce Wojskowej pracownicy RCIE Katowice wygłoszą wykłady na temat historii i funkcjonowania UE
[5 - 9.05.2003] W trakcie obchodów Dni Europejskich na terenie Uniwersytetu Śląskiego RCIE wystawi stoisko informacyjne
[2 - 4.05.2003] Na stoisku RCIE w supermarkecie TESCO (Ruda Śląska) przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne
[01.05.2003] W trakcie Dnia Europejskiego w Urzędzie Miasta Rydułtowy pracownicy RCIE wygłoszą prelekcje na tematyke związaną z przystąpieniem Polski do struktur UE
[30.04.2003] W siedzibie RCIE Katowice zorganizowana zostanie lekcja europejska dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Zawierciu
[29.04.2003] W siedzibie RCIE Katowice zorganizowana zostanie lekcja europejska dla uczniów ZSZ Sosnowiec
[28.04.2003] RCIE KAtowice organizuje debatę na temat integracji europejskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Katowicach - Giszowcu
[28.04.2003] Wykład dla nauczycieli "Polak w Europie" w Powiatowym Centrum Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
[26.04.2003] Udział pracowników katowickiego RCIE w jury podczas obchodów Dnia Francuskiego w SP nr 27 w Sosnowcu
[25.04.2003] Wykład na temat historii oraz systemu prawnego UE w katowickiej Izbie Budownictwa
[24.04.2003] RCIE bierze udzial w Konferencji "Dostęp do informacji europejskiej na Śląsku" na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
[23.04.2003] Poprowadzimy debatę w Katowicach-Giszowcu. Spotkanie organizowane przez Towarzystwo Starego Giszowca na temat UE. [12.11.2002] Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych [listopad '02].
Po raz kolejny proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
W zalaczeniu - formularz podania oraz informacja.
Archiwum 66 - 444kB
[14.10.2002] Program stypendialny OXFORD COLLEGES HOSPITALITY SCHEME. Program ten ofertuje 1-miesieczne pobyty w bibliotekach uniwersyteckich i ma na celu umozliwienie dostepu do materialow naukowych jak i ulatwienie nawiazania kontaktow ze specjalistami akademickimi. Stypendysci otrzymuja na miejscu w ramach stypendium zakwaterowanie i wyzywienie.
W zalaczeniu - formularz podania oraz informacja.
Archiwum 65 - 19kB
[04.10.2002] Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych [wrzesień '02]. Zespół Biura SRiWR 'Olza' przekazuje w Państwa ręce październikowy (2002r.) numer 'Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński'. Stanowi on uzupełnienie prowadzonego po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' polsko-czeskiego systemu informacyjnego INFOREG 2000. Systemu rozwijanego nie tylko o nowe formy przekazu informacji ale również o nowe jej rodzaje. Kalendarium ... przygotowywane jest w oparciu o zasoby systemu INFOREG 2000, jak również przygotowywanych serwisów informacyjnych Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, instytucji kultury, sportu i rekreacji gmin Jastrzębie Zdrój i Jasienica po stronie polskiej oraz w INFOBULLETINĚ TĚŠÍNSKÁ opracowanego przez Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska po stronie czeskiej.
Po raz kolejny proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Szczególowe informacje w zalaczniku:
Archiwum 64 - 451kB
[04.09.2002] Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych [wrzesień '02]. Zespół Biura SRiWR 'Olza' przekazuje w Państwa ręce wrześniowy (2002r.) numer 'Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński'. Stanowi on uzupełnienie prowadzonego po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' polsko-czeskiego systemu informacyjnego INFOREG 2000. Systemu rozwijanego nie tylko o nowe formy przekazu informacji ale również o nowe jej rodzaje. Kalendarium ... przygotowywane jest w oparciu o zasoby systemu INFOREG 2000, jak również przygotowywanych serwisów informacyjnych Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, instytucji kultury, sportu i rekreacji gmin Jastrzębie Zdrój i Jasienica po stronie polskiej oraz w INFOBULLETINĚ TĚŠÍNSKÁ opracowanego przez Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska po stronie czeskiej.
Po raz kolejny proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Szczególowe informacje w zalaczniku:
Archiwum 63 - 394kB [30.07.2002] Zaproszenie do składania wniosków - Wspólny Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy 2000 ogłaszane przez Euroregion Śląsk Cieszynski
Szczególowe informacje w zalaczniku:
Archiwum 62 - 67kB
[20.07.2002] Wolne stanowisko pracy w RCIE Katowice. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach poszukuje od zaraz osoby do pracy na stanowisku konsultanta
Szczególowe informacje w zalaczniku:
Archiwum 61 - 14kB
[09.06.2002] Stypendia na studia doktoranckie i staże post-doc. Instytut Weizmanna oglasza stypendia na studia doktoranckie i staże post-doc w Instytucie. Stypendia przeznaczone sa na badania we wszystkich dziedzinach reprezentowanych w Instytucie. Liczba stypendiow ograniczona jest jedynie iloscia kandydatow spelniajacych wymogi kwalifikacyjne. Jezykiem roboczym w Instytucie jest angielski.
Informacje, podanie, lista wymaganych dokumentow:
http://www.weizmann.ac.il/feinberg/
Informacje o stazach post doc:
http://www.weizmann.ac.il/feinberg/postdoc_fell_weiz.shtml
[03.06.2002] Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Zespół Biura SRiWR 'Olza' przekazuje w Państwa ręce lipcowy (2002r.) numer 'Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński'. Stanowi on - jak już wielokrotnie informowaliśmy - uzupełnienie prowadzonego po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' polsko-czeskiego systemu informacyjnego INFOREG 2000. Systemu rozwijanego nie tylko o nowe formy przekazu informacji ale również o nowe jej rodzaje. Przypominamy, że Kalendarium ... przygotowywane jest w oparciu o zasoby systemu INFOREG 2000, jak również przygotowywanych serwisów informacyjnych Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej i Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju po stronie polskiej oraz w INFOBULLETINĚ TĚCÍNSKÁ opracowanego przez Regionální informační centrum Těąínska při Muzeu Těąínska po stronie czeskiej.
Po raz kolejny proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych...
Archiwum 59 - 340kB
[01.06.2002] Konkurs na dotacje dla mediów. O dotacje ubiegać się mogą media publiczne i komercyjne planujące realizację projektów własnych dotyczących procesu integracji europejskiej.
Projekty powinny obejmować działania z zakresu integracji europejskiej mające na celu upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej.
Szczegoly konkursu mozna znalezc pod adresem:
http://www.ukie.gov.pl/media2002
lub w dokumencie:
Archiwum 58 - 22kB
[01.06.2002] Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od dnia 1 lipca 2002 r. został rozpoczęty nabór na następujące wolne stanowiska pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (ogłoszenia w załączeniu):
Archiwum 57 - 7kB
[20.06.2002] Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty nt." Problemy zrównoważonego rozwoju w aspekcie wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej .." Mam przyjemność przesłać Państwu zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty nt. "Problemy zrównoważonego rozwoju w aspekcie wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej - Narodowy Plan Rozwoju "
Archiwum 56 - 16kB
[14.06.2002] Program Interkl@sa - przygotowanie do spoleczenstwa informacyjnego. Program Interkl@sa powstał w 1998r. z inicjatywy senator Grażyny Staniszewskiej, wówczas przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wkrótce potem poparło go Ministerstwo Edukacji Narodowej, znaczące organizacje pozarządowe oraz wiele firm prywatnych. Patronat nad programem objęły: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio i Gazeta Wyborcza.
Dzięki tej inicjatywie, do której udało się przekonać wszystkie opcje polityczne, do polskich szkół trafiło w ciągu ostatnich 4 lat ok. 75 000 komputerów. W roku 2002 pracownie otrzymują ostatnie gimnazja i szkoły średnie. Program zakłada wyposażenie wszystkich szkół średnich do końca 2004, a szkół podstawowych - do końca 2007r.
Przyciągnęliśmy do naszego kraju program szkolenia nauczycieli w wykorzystywaniu komputerów na różnych przedmiotach, finansowany przez koncern INTEL we współpracy z MICROSOFT. W jego ramach, do połowy 2002 roku szkoleniami ma szansę zostać objętych do 80 000 nauczycieli bez złotówki z naszych podatków. Spodziewamy się rozszerzenia szkoleń w przyszłym roku na kolejnych 120 000 nauczycieli. Polska jest IV krajem w Europie, w którym realizowany jest ten program.
Interkl@sa podpisała ze Związkiem Powiatów Polskich i światową firmą Cisco Systems porozumienie o utworzeniu 300 Lokalnych Akademii Informatycznych przy szkołach średnich, które będą oferowały kursy w najbardziej poszukiwanych zawodach informatycznych, zakończone światowymi certyfikatami. Obecnie funkcjonuje ponad 100 akademii. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: , a ja przesylam w zalaczniku pakiet informacji o Interkl@sie.
Archiwum 55 - 204kB
[14.06.2002] Wolne stanowisko pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
Archiwum 54 - 4kB
[07.06.2002] Miedzynarodowa Szkoła Letnia 2002.
Archiwum 53 - 422kB
[06.06.2002] Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Zespół Biura SRiWR 'Olza' przekazuje w Państwa ręce czerwcowy (2002r.) numer 'Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński'. Stanowi on - jak już wielokrotnie informowaliśmy - uzupełnienie prowadzonego po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' polsko-czeskiego systemu informacyjnego INFOREG 2000. Systemu rozwijanego nie tylko o nowe formy przekazu informacji ale również o nowe jej rodzaje. Przypominamy, że Kalendarium ... przygotowywane jest w oparciu o zasoby systemu INFOREG 2000, jak również przygotowywanych serwisów informacyjnych Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej i Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju po stronie polskiej oraz w INFOBULLETINĚ TĚŠÍNSKÁ opracowanego przez Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska po stronie czeskiej. Po raz drugi proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych...
Archiwum 52 - 397kB
[05.06.2002] Kolejne ogloszenie o wolnym miejscu pracy w UKIE - Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej.
Archiwum 51 - 4kB
[30.05.2002] Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty nt. "Problemy zrównoważonego rozwoju w aspekcie wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej - Narodowy Plan Rozwoju ".
Archiwum 50 - 16kB
[16.05.2002] Ogloszenie o wolnym stanowisku pracy w UKIE. Dyrektor Generalny Urzędu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej uprzejmie informuję, iż od dnia 15 maja 2002 r. został rozpoczęty nabór na następujące wolne stanowisko pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (ogłoszenie w załączeniu ):
Archiwum49.zip - 101kB
[16.05.2002] Wyjazd studyjny do Styrii (Austria). Informacja o organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Polsce Południowej z siedzibą w Żywcu-Moszczanicy wyjezdzie studyjnym do Styrii (Austria).
Termin wyjazdu 23-26 czerwiec 2002r.
Archiwum48.zip - 248kB
[14.05.2002] Seminarium nt. venture capital (inwestycje wysokiego ryzyka). Seredecznie zapraszam Panstwa na seminarium nt. venture capital (inwestycje wysokiego ryzyka). W zalaczeniu przesylam zaproszenie i program spotkania.
Archiwum47.zip - 165kB
[9.05.2002] Biuletyny Informacyjne SRiWR 'Olza' / ZKZC.
Archiwum46.zip - 13kB
[8.05.2002] Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych [maj 2002]. Zespół Biura SRiWR 'Olza' przekazuje w Państwa ręce majowy (2002r.) numer 'Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Euroregionie Śląsk Cieszyński'. Stanowi on - jak już wielokrotnie informowaliśmy - uzupełnienie prowadzonego po stronie polskiej przezStowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' polsko-czeskiego systemu informacyjnego INFOREG 2000. Systemu rozwijanego nietylko o nowe formy przekazu informacji ale również o nowe jej rodzaje. Przypominamy, że Kalendarium ... przygotowywane jest w oparciu ozasoby systemu INFOREG 2000, jak również przygotowywanych serwisów informacyjnych Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej i UrzęduMiasta w Jastrzębiu Zdroju po stronie polskiej oraz w INFOBULLETINĚ TĚŠÍNSKÁ opracowanego przez Regionální informační centrum Těšínska při MuzeuTěšínska po stronie czeskiej. Po raz drugi proponujemy Państwu skróconą wersję 'Kalendarium...' stanowiącą swoistą propozycję, wybór wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych...
Archiwum45.zip - 410kB
[8.05.2002] Informacja o Europejskiej Konferencji. Chcielismy zachecic wszystkie osoby i instytucje interesujace sie 6. Programem Ramowym, a w szczegolnosci technologiami pomiarowymi do wziecia udzialu w Europejskiej Konferencji, ktora ma sie odbyc w Warszawie w dniach 18-19 czerwca 2002. W zalaczeniu informacjao Konferencji, ktora otrzymalismy od Komisji Europejskiej w wersji Acrobat 5.0.
Archiwum44.zip - 392 kB
[8.05.2002] Informacja o konkursie i przetargu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Na stronach PARP zamieszczona została informacja o KONKURSIE na realizację projektu: "Punkt Konsultacyjno-Doradczy":
http://www.parp.gov.pl/przetarg30.php
oraz informacja o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: "Usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością dla konsultantów KSU":
http://www.parp.gov.pl/przetarg29.php
[6.05.2002] UKIE oglasza konkurs na male granty wzakresie informacji o UE. Urząd Komitetu Integracji Europejskiejo głasza konkurs "Małych Grantów 2002" realizowany w ramach Programu Informowania Społeczeństwa. Integracja Polski z Unią Europejską (PIS) O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), szkoły publiczne i niepubliczne oraz organizacje przedsiębiorców i rolników o charakterze non-profit np. izby gospodarcze, rolne, organizacje pracodawców planujące realizację projektów własnych dotyczących procesu integracji europejskiej. Przedmiotem dotacji mogą być szkolenia oraz wydanie publikacji, w tym publikacji multimedialnych). Działania mogą być skierowane do następujących grup odbiorców: rolników i mieszkańców wsi, przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz młodzieży. Szersze informacje znajduja sie na stronie:
http://www.ukie.gov.pl/uk.nsf/malegranty2002
[6.05.2002] Konkurs grantow dla organizacji pozarzadowych. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach Phare Small Project Programme 2001. To już piąta edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych w Polsce. Celem programu jest wspieranie działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Termin składania wniosków mija 17 czerwca 2002 (godz. 16:30). Wniosek zgłoszeniowy i wytyczne do programu znajdują się na stronie http://www.europa.delpol.pl/links (wybierać Phare, Dotacje, Otwarte i kliknąć na ikonę Szukaj). W konkursie mogą brać udział następujące organizacje: fundacje, stowarzyszenia, instytucje kulturalne oraz inne instytucje typu non-profit. Organizacje te muszą mieć siedzibę w Polsce, bezpośrednio odpowiadać za wdrożenie projektu, posiadać wystarczające fundusze by zapewnić płynność finansową w realizacji projektu oraz zapewnić dofinansowanie, wykazać się doświadczeniem w realizacji projektów z podobnej dziedziny i o podobnej skali. W bieżącym roku traktowane priorytetowo bedą projekty z dziedziny kultury, sportu, jak i te adresowane do szerokiej publiczności. Każdy wnioskodawca powinien zapewnić patronat medialny (przynajmniej na poziomie regionalnym) zgłaszanego projektu. Budżet programu wynosi 500 000 EUR, dofinansowanie jednego projektu nie może być mniejsze niż 5 000 EUR ani przekraczać 50 000 EUR i jednocześnie nie może wynosić więcej niż 80% wszystkich kosztów ujętych w budżecie.
[6.05.2002] Konferencje regionalne. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej we współpracy z Ambasadą Królestwa Danii przygotował cykl konferencji regionalnych "Unia Europejska w regionach", których celem jest podniesienie świadomości i poparcia dla integracji europejskiej w regionach. Zapraszamy do przeglądania serwisu konferencji regionalnych - http://www.cie.gov.pl/fundusze/konferencje_dania.html
[6.05.2002] Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w UKIE. Dyrektor Generalny Urzedu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej , 1 maja 2002 r. oglosil nabór na następujące wolne tanowiska pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (ogłoszenia w załączeniu ).
Archiwum39.zip - 8kB
[17.04.2002] Konkurs „Jak zareklamowałbym swój regiom gdybym dostał pracę w instytucjach europejskich". Zespoł Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim organizuje konkurs w języku angielskim „Jak zareklamowałbym swój regiom gdybym dostał pracę w instytucjach europejskich". Patronat honorowy nad konkursem objął Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce i Wojewoda Śląski.
Zainteresowani uczniowie do dnia 15 czerwca 2002 roku powinni przesłań napisaną pracę na ten temat na adres organizatora. Komisja konkursowa wyłoni 20 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do finałów przewidzianych na październik.
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół średnich województwa śląskiego oraz zaprzyjaźnionych szkół w Republice Czeskiej. Nie mogą uczestniczyć w konkursieczniowie z klas z rozszerzonym językiem angielskim. Każda szkoła może wysłać maksymalnie cztery najlepsze prace.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wodzislaw.ekonomik.prv.pl
REGULAMIN_KONKURSU.doc - 48kB
[17.04.2002] Program "Solidny Partner" - rzetelnosc i odpowiedzialnosc w biznesie. Zapraszamy do uczestnictwa w Programie "Solidny Partner" promujacym rzetelnosc i odpowiedzialnosc w biznesie, rozumiane jako solidnosc i terminowosc postepowania w relacjach z instytucjami panstwowymi, strukturami samorzadowymi, partnerami gospodarczymi oraz klientami i pracownikami, a takze zaangazowanie w sprawy srodowiska spolecznego i dbalosc o srodowisko naturalne.
Program.doc - 49kB
[03.04.2002] 16.04.2002] Small Projects Programme - Small Projects Facility 2001. Przedstwicielstwo KE oglasza kolejna edycje konkursu na projekty w ramach Small Projects Programme - Small Projects Facility 2001. Dokumenty aplikacyjne mozna znalezc na astepujacej stronie www.europa.delpol.pl/links
W zalaczeniu przesylam krotka informacje o programie.
SPP2001_pl.doc - 32kB
[10.04.2002] Forum Inwestycyjne SILESIA 2002. form_pl.doc - 537kB
info_og.doc - 545kB
prog_pl.doc - 82kB
tor_pl.doc - 62kB
[03.04.2002] Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty "Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym". Mam przyjemność przesłać zaproszenie na Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty nt."Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym" - Gdańsk-Sztokholm -Helsinki-Sztokholm-Gdańsk - 30 kwiecień -4 maja 2002 roku. Jestem przekonany, że spotkanie to dostarczy najbardziej aktualnego przeglądu dokonań w zakresie realizacji Programów Lokalnej Agendy 21 w Polsce i w państwach bałtyckich, pozwoli na przedstawienie najnowszych prac nad Programem Operacyjnym "ŚRODOWISKO" i robocze konsultacje w zakresie programowania Narodowego Planu Rozwoju, pozwoli na wielostronną analizę wprowadzanych najnowszych instrumentów ekonomicznych w ramach realizacji II Polityki Ekologicznej Państwa oraz pozwoli na przygotowanie dalszych, praktycznych działań w zakresie tworzenia Zielonych Miejsc Pracy.Serdecznie zapraszam wszyskich zainteresowanych praktycznym wdrażaniem koncepcji trwałego, zrównoważonego rozwoju.
Seminarium i Warsztaty-Bałtyk-maj 2002.doc - 78kB
[22.02.2002] Tygodniowe kalendarium wydarzen integracyjnych 4-10 marca 2002 r. kalendarium_4_03_10_03_2002.doc - 77kB
kalendarium_4_03_10_03_2002.pdf - 199
[22.03.2002] Materiał o programach pomocowych dla samorządów powiatowych. Materiał o programach pomocowych UE. Jest to publikacja wydana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie. Materiał jest dedykowany dla samorządw powiatowych, ale z powodzeniem z wiekszosci programów mogą korzystac organizacje pozarządowe.
programy_powiaty_3.doc - 877kB
programy_powiaty_3.zip - 292kB
[8.03.2002] Baza danych SKE z województwa śląskiego. Baza danych SKE z województwa śląskiego. Do nich został wysłany list z informacją o plakacie. Dla każdego klubu przeznaczony jest jeden plakat. Klubom, które nie są zarejestrowane w bazie plakat nie przysługuje. Mogą się one zgłaszać do CIE (wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dla SKE dostępnej na www.cie.gov.pl) - po zarejestrowaniu plakat otrzymają.
slaskie - 126kB