Akty prawne


 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Bruksela, 29 pażdziernika 2004 r.
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (2,2 MB)
 • Protokoły i Załączniki I i II do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Bruksela, 13 października 2004 r.
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (940 kb)
 • Deklaracje do załączenia do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej i Akt Końcowy, Bruksela, 25 października 2004 r.
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (380 kb)

 • Traktat z Nicei
  Zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Warszawa, 15 lutego 2001 roku
  Dokument spakowany programem ZIP - 78kB

 • Jednolity Akt Europejski
  Dokument w formacie Word (145 kb)
  Dokument spakowany programem ZIP (27 kb)
 • Traktat Amsterdamski
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (671 kb)
  Spakowany dokument Ms Word (114 kb)
 • Traktat o Unii Europejskiej
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (568 kb)
  Spakowany dokument Ms Word (98 kb)
 • Traktat o Unii Europejskiej - ze zmianami wprowadzonymi na mocy Traktatu Amsterdamskiego
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (568 kb)
  Spakowany dokument Ms Word (98 kb)
 • Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej - ze zmianami wprowadzonymi na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (439 kb)
  Spakowany dokument Ms Word (78 kb)
 • Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (313 kb)
  Spakowany dokument Ms Word (52 kb)