Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
dysponuje nowymi broszurami i folderami na temat Unii Europejskiej.


Najnowsze broszury (format zeszytowy - A5) które można otrzymać nieodpłatnie to :
 • SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W UE
  - Społeczne korzyści i koszty członkostwa w UE.
  - Społeczeństwo informacyjne.
 • MIEJSCE POLSKI W EUROPIE
  - Polska na arenie międzynarodowej.
  - Bezpieczeństwo energetyczne kraju.
 • EUROPEJSKIE PIENIĄDZE
  - Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
  - Fundusze UE w latach 2007 - 2013.
 • JAK DZIAŁA UNIA EUROPEJSKA
  - Przewodnik po instytucjach unijnych.
 • W SŁUŻBIE EUROPEJCZYKÓW
  - Co Komisja Europejska robi dla Ciebie.

Najnowsze foldery , które można nieodpłatnie otrzymać:
 • Młodzież w Unii Europejskiej.
 • Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach członkostwa w UE.
 • Pozycja polityczna Polski w Unii Europejskiej.
 • Polacy wobec Unii Europejskiej - społeczna ocena procesu integracji Europejskiej.
Część powyższych broszur i folderów została przygotowana w ramach programu "Nasza Unia" - ogólnopolskiego programu badań, promocji i informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej - realizowanego pod nadzorem Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy "Rozszerzenie 2004".


Zachęcamy również do korzystania z wcześniejszych materiałów na temat Unii Europejskiej:
  Broszury - format A5 (zeszytowy)
 • Fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
 • Eksperci radzą. Część II. Studium wykonalności.
 • Eksperci radzą. Część I. Wniosek aplikacyjny.
 • Zarządzane cyklem projektu.
 • Partnerstwo Publiczno - Prywatne w świetle ustawy.
 • III sektor - przykłady dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych.
 • Gdzie te pieniądze? Finansowanie projektów z funduszy UE w trzecim sektorze.
 • Polska wieś w Unii Europejskiej.
 • Reforma Wspólnej Polityki Rolnej.
  Foldery:
 • Rolnictwo ekologiczne.
 • Norweski Mechanizm Finansowy. Priorytet "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire".
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Priorytet "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby pomocniczej, a także wzmacniania wspierających go procesów demokratycznych".
 • Środki Przejściowe (Transition Facility).
 • Strategia Lizbońska.
 • Agroturystyka.
 • Źródła informacji o UE.
 • Wspólna Polityka Rolna UE. Rozwój polskiego rolnictwa.
 • Państwa członkowskie UE.
 • Produkty regionalne i tradycyjne.
 • Zasada Wzajemnej Zgodności (Cross-Complience).

Serdecznie zapraszamy!