Działalność informacyjna Centrum opiera się na zapleczu naukowym i osobowym Uniwersytetu Śląskiego, doświadczeniu naukowym i szkoleniowym pracowników Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz kadrze pracowników RCIE, którzy są do dyspozycji odwiedzających.

Harmonogram pracy:
Poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 16:00
Mieszkańcy województwa mogą odwiedzać Ośrodek w godzinach jego otwarcia lub kontaktować się za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

Personel RCIE:
Alicja Syguła - dyrektor
Katarzyna Michałek - konsultant
Bartosz Szaleniec - konsultant
Andrzej Majewski - konsultant

Zapraszamy do odwiedzenia Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Regulamin RCIE:
1 . Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach (RCIE) jest ogólnodostępną placówką o charakterze informacyjnym.
2 . RCIE stanowi jednostkę organizacyjną Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS jako instytucji macierzystej, w związku z czym pracownicy RCIE oraz jego klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad funkcjonowania Fundacji oraz zarządzeń Zarządu.
3 . Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje jego dyrektor mianowany przez Zarząd Fundacji.
4 . Obsługę Centrum sprawują: recepcjonistka, konsultanci oraz student-wolontariusz.
5 . Odwiedzający RCIE zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich i toreb.
6 . Dostęp do księgozbioru, sprzętu i materiałów informacyjnych oferowanych przez Centrum jest możliwy tylko w godzinach otwarcia i w obecności dyżurującego pracownika - konsultanta lub wolontariusza.
7 . Konsultant udostępnia komputer i sprawdza jego stan po użytkowaniu przez klienta.
8 . Klienci RCIE zobowiązani są do stosowania się do poleceń dyżurujących pracowników RCIE
9 . Klienci RCIE zobowiązani są do wpisywania się do książki odwiedzających Centrum.

Klientom RCIE zakazuje się:
10 . Umieszczania na terenie RCIE materiałów informacyjnych bez zgody pracownika RCIE.
11 . Wynoszenia książek i materiałów.
12 . Użytkowania własnych dyskietek bez zgody pracownika dyżurującego.

Na terenie całego RCIE obowiązuje zakaz palenia tytoniu.