Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zaprasza do udziału w lekcjach europejskich, które odbywają się w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 6 w Katowicach. Proponujemy państwu lekcję w formie wykładów dotyczące następujących tematów:

1. "Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - nasze perspektywy na przyszłość"
2. "Fundusze unijne szansą dla Polskiej gospodark"
3. "Polska w Europie - nasz głos w Unii Europejskiej"
4. "Rola Traktatu Konstytucyjnego w jednoczącej się Europie"
5. "Możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. Mobilność zawodowa w UE"
6. "Programy edukacyjne i młodzieżowe UE"

Nasza oferta obejmuje także lekcje o charakterze aktywizującym, które mają formę warsztatów.
Oferujemy następujące tematy:

1. "Ja jako młody Europejczyk - co może nam dać Unia Europejska, a co sami do niej wnosimy"
2. "Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego koszty"
3. "Przygotowanie młodzieży do pracy w UE"
4. "Istota i geneza Unii Gospodarczej i Walutowej"
5. "Prawa człowieka i ich europejska ochrona"
6 . "Kultura europejska. Co nas łączy?"

Istnieje również możliwość modyfikacji tematu do Państwa potrzeb oraz zaproponowania własnego tematu spotkania.
Grupy chętne do udziału w lekcji prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa osobiście w naszej siedzibie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32/ 209 17 01
Uzgodnienia terminu lekcji prosimy dokonywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie prosimy by liczebność grupy nie przekraczała 25 osób.

Zapraszamy serdecznie